Thursday, October 10, 2013

Doanya Kepada Tuhan

Sebelum tidur di malam hari,
Dia berdoa kepada Tuhan,
"Tuhan, izinkan aku bercinta sekali lagi."
Sambil dia mendongak ke langit

Tuhan mendengar setiap perkataannya
Lalu Tuhan bertanya lembut kepadanya,
"Bagaimana aku mahu beri cinta sekali lagi untukmu,
jika hatimu masih setia pada cinta yang aku beri dahulu?"

No comments: